GRØN og benyt ammoniak som gødskning.

#

Ammoniak - dyrkningssikker gødskning

Ammoniak er virkningsikker under alle forhold og giver et stort merudbytte. Ammoniak udvaskes ikke som andre gødninger - en gevinst for dig og miljøet!

#

Nordens største ammoniak-distributionscenter

Give NH3 ejer og driver Danmarks eneste ammoniakterminal og Nordens største ammoniakdistributionscenter. Vi giver dig leveringssikkerhed året rundt!

#

ISO-certificeret virksomhed

Give NH3 A/S er ISO 9001:2008 certificeret.


Give NH3 A/S | Hjortsvangen 26 | 7323 Give | Tlf. 7670 1504